Saamme uusia asiakkaita ja työkavereita

Työllisyyden kuntakokeilu starttaa Uudessakaupungissa 1.3.2021. Työikäisten palveluiden työllistämistiimi saa kolme uutta työkaveria TE-toimistosta. Tilanne on uusi sekä TE-toimiston työntekijöille että heidät vastaanottavalle tiimille.

Työllisyyden kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että merkittävä osa TE-toimiston asiakkaista siirtyy kuntakokeilun asiakkaaksi ja heidän asioitaan hoidetaan täällä meillä, työikäisten työllistämistiimissä. Kuntakokeilun suuri tavoite on auttaa asiakkaita löytämään oma polku työelämään ja vähentää työttömyyttä. Jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet, meidän pitää valjastaa käyttöön antamamme palvelulupaus kannustava.

TE-toimistosta siirtyville työntekijöille muutos on iso. He hyppäävät täysin uuteen organisaatioon. Työyhteisö, työkulttuuri ja esimies ovat uusia, vaikka tehtävät ja asiakkaat ovat osin tuttuja. Meillä työikäisten palveluissa on tärkeä rooli siinä, miten uudet kollegamme kotiutuvat ja sopeutuvat. Miten pystymme olemaan kannustavia?

Jatka lukemista ”Saamme uusia asiakkaita ja työkavereita”

Arvossa hymyillään myös maskin takana

Aikuisten vastaanotto Arvo on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen palvelu. Arvon kautta saa ohjausta ja neuvontaa. Siellä arvioidaan palvelun- ja hoidontarve ja ohjataan tarvittaviin palveluihin joustavasti ja nopeasti. Vastaanotolla työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa pohtii tuen tarvetta.

Arvo on kynnyksetön ja läheinen. Kaupunkilaisille pyritään tarjoamaan palvelua, johon yhteydenotto on helppoa. Arvoon ihminen uskaltaa tulla pienemmänkin murheen vuoksi.

Vastaanotolla työskentelevät lähihoitaja Pasi, sosiaalityöntekijä Pia ja sairaanhoitaja Miia. Moniammatillinen tiimi haluaa olla helposti lähestyttävä, ja näin se toteutuu käytännössä.

Jatka lukemista ”Arvossa hymyillään myös maskin takana”

Yhdessä tehden syntyy paras palvelu

Tapa tehdä yhdessä, yhteinen tyyli, toimintakulttuuri, ohjeistukset, laatuajattelu ja laadunhallinta. Tätä on U-sote, joka kehittää asiakaskokemuksesta kokonaisvaltaisen.

Palveluilmeen voimme ostaa nopeasti, mutta brändäys vaatii jatkuvuutta. Arvoissa kiteytyy yhteinen strategiamme, jonka on hyvä kuulua vahvana ja selkeänä.

Meille jokainen asiakas on yksilö, jonka tarpeisiin pyrimme vastaamaan. Saumaton yhteistyö edellyttää molemminpuolista luottamusta, kun etsitään faktoja ja jotta olennaiset tarpeet tuodaan julki.

Jatka lukemista ”Yhdessä tehden syntyy paras palvelu”

Vahvasti erilaiset – yhdessä vahvat

Meidän perhekeskuksen tiimiä voi kuvailla monin eri sanoin: turvallinen, rento, hauska, keskusteleva, ymmärtävä, moniammatillinen, monien persoonien sulatusuuni. Yhteishenkemme on vahva. 

Aloitan timanttisesta esimiehestämme, sosiaalityöntekijä Annesta. Sen lisäksi, että hän näyttää nuorelta kuningatar Silvialta, hän on älykäs, empaattinen, asioita laajasti katsova. Hän on rautainen ammattilainen, joka ei hyydy tiukoissa tilanteissa. Annen tukeen voimme luottaa ja omalta osaltamme haluamme tukea häntä.

Jatka lukemista ”Vahvasti erilaiset – yhdessä vahvat”

Osaava organisaatio poikkeustilanteessa

Osaava organisaatio on valmistautunut moniin tilanteisiin. Osaavan organisaation työntekijöillä on kyky muuntautua ja vastata uusien tilanteiden tuomiin haasteisiin.

Nykyisen kaltaiseen tilanteeseen tuskin kukaan kuitenkaan pystyi täysin varautumaan, mutta osaava organisaatio ei kaatunut.Muutaman kompuroivan askeleen jälkeen löysimme tavat vastata haasteeseen. Yhteisen hyvä elämä -tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsimme jokaisen työntekijän osaamista ja asiakkaiden osallisuutta.

Osaaminen on tietoa, taitoa, asennetta ja kykyä selvitä erilaisista toiminnoista. Meillä on monesta eri ammattiosaajasta koostuva henkilökunta. Ero kilpailijoihin syntyy osaavan  henkilöstön muutosvalmiudesta, jota on tarvittu poikkeusajassa enemmän kuin koskaan. Kun poikkeustilanne alkoi, henkilöstömme ei jäänyt murehtimaan. Katse käännettiin siihen, miten palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena oli minimoida haitat, luoda uutta osaamista ja työskentelytapoja.

Jatka lukemista ”Osaava organisaatio poikkeustilanteessa”